Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти

Питання забезпечення безпеки освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти регламентуються Статутом Криворізького національного університету (https://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf), викладені у Стратегії розвитку Криворізького національного університету на 2020-2025 рр. (https://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf ), Правилах внутрішнього розпорядку (https://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF ) тощо. В університеті функціонує відділ охорони праці, а також відділ з надзвичайних ситуацій, фахівці яких організовують і контролюють забезпечення безпечності освітнього середовища. Ведеться робота з контролю за станом охорони праці у підрозділах університету спільно з комісією з охорони праці, профспілковим комітетом і громадськими інспекторами з охорони праці. Комісією у складі представників університету, ДСНС України та Держпродспоживслужби України щорічно проводиться перевірка стану готовності університету до нового навчального року, результати якої оформлюються актом (акт). З метою створення безпечної інфраструктури в університеті облаштовано найпростіше укриття, оновлено систему протипожежної безпеки і систему оповіщення, постійно підтримується на належному рівні стан евакуаційних виходів, стан будівель та інженерних комунікацій (https://drive.google.com/drive/folders/13fmpHMqYOyXWg95AnGCxx6PQtvOm8x-Q ). Для здобувачів вищої освіти проводяться інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності перед заняттями в лабораторіях, перед виробничими практиками, а також перед літніми та зимовими канікулами (журнали інструктажів). З метою підвищення рівня обізнаності з безпекових питань, питань базових психологічних втручань та основ психологічної самодопомоги, учасники освітнього процесу залучаються до різноманітних тренінгів (Папка концепція безпеки https://drive.google.com/drive/folders/1MolLRuRDqzIrav_loUFxWH_8FtCpQe2_). В університеті функціонує «Кімната матері та дитини». Формування компетентностей безпеки в учасників освітнього процесу забезпечується шляхом уведення освітніх компонентів до змісту ОП, які актуалізують питання безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та домедичної допомоги. Під час навчального процесу активно використовуються елементи дистанційного навчання за допомогою цифрових елементів Google для освіти на платформі Google Workspace.

10:57

2:

Відео_безпека_освітнього_середовища.mp4.crdownload
відео про кафедру.MOV