Кафедра геодезії

Головні новини

Острівець Прогресильності КНУ! 

У Криворізькому національному університеті функціонує Острівець Прогресильності КНУ!

Мета – бути співучасниками процесу створення нової якості освіти в Україні та забезпечення ефективної мережевої комунікації між закладами освіти та іншими зацікавленими сторонами, які є відкритими до змін, прагнуть активно розвиватися, упроваджувати сучасні та креативні технології і методики в освітньому процесі, створювати нові цінності та орієнтири в українській освіті.

Спільно з ГО «Прогресильні» (https://progresylni.org/) об'єднаймо зусилля задля сприяння покращенню якості навчання та викладання, захисту прав і свобод викладачів та здобувачів закладів освіти, створення умов та нових напрямів для розвитку закладів вищої освіти, знаходження найбільш гнучких та ефективних технологічних рішень для освітнього процесу, розширення можливостей для академічної мобільності, стажування та підвищення кваліфікації викладачів і студентів!

Усі деталі на сторінці осередку – https://www.knu.edu.ua/ostrivec-prohresyl-nosti-knu

Чекаємо на викладачів та студентів у складі команди Острівця Прогресильності КНУ!

Goog-форма для подання заявки на участь https://forms.gle/Zu6VpqRWmMTqPB1R7 

СКЛАДАННЯ ЕКЗАМЕНУ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 193 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ» 

Сьогодні 12 червня 2024 року академічна група ГЗУ-20 успішно завершила своє навчання на першому (бакалаврському) рівні. Здобувачі освіти в повному обсязі виконали всі вимоги навчального плану і склали екзамен на здобуття ступеня вищої освіти (першого) бакалаврського рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Вітаємо наших бакалаврів з присвоєнням кваліфікації – бакалавр з геодезії та землеустрою і з найкращими побажаннями чекаємо на зарахування до магістратури 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Практична підготовка – обов'язковий компонент освітньо-професійної підготовки, що має на меті інтегрування теоретичних знань та практичних умінь і навичок студентів в єдиному процесі формування майбутньої професійної діяльності.

Студенти 4 курсу ГЗУ 20 (спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій») відповідно до графіка освітнього процесу в період з 13.05.2024 по 10.06.2024 р. проходять виробничу (геодезично-землевпорядну) практику на підприємствах міста Кривого Рогу, з якими були укладені договори про проведення практики. Звіт можна переглянути за посиланням. 


Шановні здобувачі! 

З метою регламентації процесу організації оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності, виявлення й усунення недоліків у наданні освітніх послуг, а також відповідно до Положення про організацію та проведення опитування здобувачів вищої освіти у Криворізькому національному університеті запрошуємо всіх студентів пройти опитування:


 Реалізація студентоцентрованого підходу в навчанні;

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти Криворізького національного університету;

Контрольні заходи та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти;

Освітнє середовище  здобувачів вищої освіти.


Доступ до анкетування здобувачів вищої освіти буде надано з 26.02.2024 р. по 18.03.2024 р. 

ЗВІТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЗУСТРІЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ 

Кожен, хто вступає до університету, довіряє обов’язковому компоненту освітньої програми підготовки фахівця тієї чи іншої спеціальності. Така база – основа для професійної підготовки здобувача освіти. Але саме вільний вибір здобувачем вищої освіти освітніх компонентів є відкритою можливістю для формування його індивідуальної освітньої траєкторії.

Процедура вільного вибору дисциплін сприяє поглибленню Hard Skills («тверді навички», що допомагають освоїти певну професію ґрунтовніше), а також розвитку Soft Skills (міжособистісного спілкування, управління часом, уміння переконувати, креативності, роботи в команді тощо).

Під час онлайн-презентації вибіркових дисциплін, яка відбулася 26 лютого 2024 року, викладачі кафедри геодезії мали можливість представити студентам кафедри геодезії, спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» дисципліни що викладаються кафедрою та предмети з банку вибіркових дисциплін. Звіт можна переглянути за посиланням.

Дякуємо усім, хто взяв участь у презентації, яка допоможе студентам кафедри геодезії обрати цікаві та корисні для свого професійного зростання дисципліни! 

05 СІЧНЯ 2024 РОКУ ВІДБУЛОСЯ ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ ВИПУСКНИКАМ-МАГІСТРАМ 2023 РОКУ ВИПУСКУ

  05 січня в актовій залі Криворізького національного університету відбулися урочистості з нагоди вручення дипломів магістрів випускникам 2023 року будівельного факультету.

Шановні випускники! Університет дав вам найголовніше у житті – освіту, знання, професію. Ми впевнені, що ви гордо понесете звання випускника кафедри геодезії Криворізького національного університету та університет завжди буде пишатися вами.

Цей день є особливим, як випускників, так і для викладачів та наставників - одночасно хвилюючий, радісний та з краплинами суму.

Трішечки сумний – бо за ці роки навчання ми звикли до вас, до ваших неповторних, оригінальних підходів як у навчанні, так і у науковій роботі.

Дорогі наші випускники! Вітаємо Вас з успішним завершенням ще одного важливого етапу у Вашому житті! І нехай доля і Вищі сили допоможуть Вам здійснити найсміливіші мрії під мирним українським небом!

Фотозвіт можна переглянути за посилання https://www.knu.edu.ua/novini/vypusk-mahistriv-2023

СЛАВА УКРАЇНІ!

ГЕРОЯМ СЛАВА!

Грамотами відзначено кращих із кращих за всебічну участь у житті університету, цілеспрямованість, відповідальність, сумлінність та креативність 

ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

Сьогодні 19 – 20 грудня 2023 року відбувся захист кваліфікаційних робіт студентів групи ГЗУ 22м та ЗГЗУ 22м.

Цього року головою ДЕК було запрошено Грицаєнко Андрія Васильовича, начальника «відділу спеціальних маркшерсько-геодезичних досліджень» дочірнього підприємства «УКРРУДПРОМ» асоціації «Укррудпром». Запрошено доцента кафедри Охорони праці та цивільної безпеки Нестеренко Оксану Володимирівну. Від кафедри геодезії в складі комісії були присутні наступні викладачі:

До захисту кваліфікаційних робіт допущено 5 здобувачів освіти заочної та 6 денної форми навчання.

Кожен зі здобувачів освіти провів велику роботу, вклавши в неї свої знання, талант та свою наполегливість. Кожен із здобувачів освіти досить креативно та з глибоким розумінням предметної області підійшов до написання кваліфікаційної роботи. Зичимо нашим випускникам-магістрам успіхів у професійній діяльності та мирного і світлого майбутнього!!!!

Фотозвіт можна переглянути за посиланням.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ «ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ» 

31 жовтня 2023 р. відбулась відкрита лекція для здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії» на тему «Цифрова трансформація видобувної промисловості в Україні та світі», яку провів керівник відділу маркетингу компанії K-MINE Олександр УМАНСЬКИЙ.

Відкрита лекція відбулася у змішаному форматі, на якій були присутні здобувачі освіти Державного університету «Житомирська політехніка», факультету гірничої справи, природокористування та будівництва, а також здобувачі освіти Криворізького національного університету, гірничо-металургійного факультету та будівельного факультету, а саме здобувачі освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». До відкритої лекції долучилися Олександр ДОЛГІХ, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри маркшейдерії Криворізького національного університету, доцент кафедри геодезії ПАЛАМАР Альона, Лілія МАТІЇШИН, кандидат технічних наук, доцент, виконувач обов’язків завідувача кафедри видобування нафти і газу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та Леся МОРОЗ, кандидат технічних наук, доцент кафедри видобування нафти і газу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та інші.

K-MINE – розробники програмного забезпечення повного циклу гірничого виробництва для геології, геодезії, маркшейдерії, картографії, планування і проектування гірничих робіт, управління інфраструктурою, інженерно-технічного супроводження видобутку корисних копалин відкритим та підземним способами.

Студенти дізнались, що геоінформаційна система K-MINE вирішує задачі від тривимірного моделювання родовищ і оцінки їх запасів до управління та планування роботою гірничого обладнання в кар’єрах і шахтах.

Лекція супроводжувалась демонстрацією цікавих та інформативних слайдів. Після лекції, здобувачі освіти активно дискутували з лектором, задавали питання, які виникли під час лекції та отримали більш розгорнуті та змістовні відповіді.

Фотозвіт представлено за посиланням


ВЕБІНАР «ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ» 

З метою популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти Криворізького національного університету, а саме здобувачів-магістрів кафедри геодезії 18 жовтня 2023 року кафедрою було проведено вебінар «Академічна доброчесність в освітньому процесі та науковій роботі здобувача вищої освіти», спікером якого була доцент кафедри Паламар Альона.

На вебінарі були розглянуті питання дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти, а також науково-педагогічними працівниками. Висвітлені фактори, що вважаються порушеннями академічної доброчесності, а також можлива відповідальність за ці порушення.

Під час вебінару було обговорено такі поняття, як академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, необ’єктивне оцінювання, обман, списування, суть авторського права тощо.  На зустрічі було розглянуто питання про впровадження антиплагіатної системи в КНУ, коефіцієнти гранично допустимих норм та інші цифрові показники звіту подібності.

Сподіваємось, що проведення таких вебінарів сприятиме формуванню доброчесного академічного середовища та розумінню всіма учасниками освітнього процесу необхідності дотримання принципів академічної доброчесності!

Звіт можна переглянути за посиланням

ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ НАВЧАННЯ

  Індивідуальна освітня траєкторія здобувача ВО реалізується через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття ВО, освітньої програми, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання.

Згідно вимог освітнього законодавства України всі здобувачі вищої освіти мають нагоду сформувати індивідуальну освітню траєкторію – персональний шлях реалізації особистісного та професійного потенціалу здобувача вищої освіти.

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти у Криворізькому національному університету регламентує «Положення про формування здобувачами Криворізького національного університету індивідуальної траєкторії навчання». Саме тому 05 жовтня 2023 року кафедрою було проведено вебінар щодо індивідуальної траєкторії навчання на якому здобувачі освіти отримали пояснення та підтримку свого вибору. Звіт можна переглянути за посиланням.

Невже? 

Благодійний концерт «Студентська осінь 2023» цієї суботи?

Втомлені від репетицій, але заряджені на виступ студенти готові показувати, над чим старалися останній місяць, а то і більше 

Бери свата, брата і пса Патрона до нас 18.11 о 12:00 в актову залу КНУ (головний корпус)

Вхід вільний, але на вході стоятиме скринька для донатів 

Ми будемо максимально вдячні твоєму внеску у перемогу!

Со-спонсор концерту: профспілка КНУ 

Фотозвіт за посиланням


НАВЧАЛЬНА (ГЕОДЕЗИЧНА) ПРАКТИКА

АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ ГЗУ 20

Цього року навчальна (геодезична) практика академічної групи ГЗУ 20 (3-й курс) проводиться в незвичному форматі. До роботи було залучено провідних фахівців галузі геодезії та землеустрою, що відповідають профілю підготовки фахівців спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Метою роботи є забезпечення високої якості підготовки фахівців на основі комплексного співробітництва кафедри геодезії із стейкхолдерами міста Кривого Рогу, шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, приладової бази, корпоративних ресурсів партнерів.

Саме тому роботодавці дочірнього підприємства «Укррудпром» були залучені до навчальної (геодезичної) практики академічної групи ГЗУ 20, під час якої здобувачі освіти з допомогою новітніх геодезичних приладів виконали наступний ряд робіт:

-        трилатерацію;

-     полігонометрію 4 класу;

-        нівелювання 2 класу;

-        отримали досвіт опрацювання польових вимірювань в програмному комплексі AutoCAD.

Також основним завданням роботодавців було:

-        Надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до фахівців спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

-        Оцінка якості навчальних планів та освітніх програм.

-        Спільна реалізація і ресурсна підтримка освітніх програм, виробничих та наукових практик.

-        Участь у оцінці якості підготовки здобувачів освіти та випускників.

-        Постійних моніторинг якості підготовки фахівців.

 Фотозвіт представлено за посиланням.

ВЕБІНАР «АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ»

Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в університетах – дієвий шлях до забезпечення якості вищої освіти. Тому таким необхідним є постійне вдосконалення саме тих, хто працює над освітніми програмами – викладачів, гарантів, керівників та представників профільних підрозділів. Саме тому в нашому університеті постійно проводяться вебінари  у межах програми з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Акредитація освітніх програм: механізми забезпечення якості вищої освіти».

Спікерка Ірина Олександрівна Пашкова актуалізувала проблему «Основні кроки самоаналізу освітньої програми і методика його проведення». Участь прийняли доценти кафедри геодезії, к.т.н., гаранти ОП першого (бакалаврського) рівня Новікова Олена Миколаївна та ОП другого (магістерського) рівня Паламар Альона Юріївна.

Звіт за посилання.

ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ – «ПРОЦЕС ВИКОНАННЯ ТАХЕОМЕТРИЧНОЇ ЗЙОМКИ ТА ПОЛІГОНОМЕТРІЇ 2 РОЗРЯДУ, А ТАКОЖ ТРИГОНОМЕТРИЧНОГО НІВЕЛЮВАННЯ» 

30 жовтня 2023 року  ТОВ «УКРРУДПРОМ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» було організовано гостьову лекцію-практику на тему: «Процес виконання тахеометричної зйомки та полігонометрії 2 розряду, а також тригонометричного нівелювання»  «Камеральна обробка і оформлення звіту за  результатами робіт в електронному та паперовому вигляді » з головним геодезистом підприємства ТОВ «УКРРУДПРОМ» - Андрій ГРИЦАЄНКО. Зі вступним словом до учасників зустрічі звернувся професор, завідувач кафедри геодезії Володимир ПЕРЕГУДОВ, який відмітив, що проведення подібних заходів є особливо актуальним, оскільки потрібно максимально наблизити підготовку фахівців до вимог ринку праці та запропонувати роботодавцям кваліфікованих та перспективних працівників. У ході лекції та практичного заняття Андрій ГРИЦАЄНКО розповів здобувачам вищої освіти про  діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах та його масштабування в Україні, проблеми та негативні чинники, що впливають на його розвиток.  Спікер під час лекції акцентував увагу здобувачів вищої освіти на топ навичок, на які звертають увагу працедавці при пошуку працівників, розповів про особливості кар’єрного зростання з власного досвіду. Впродовж виступу лектора доцент Альона ПАЛАМАР звернула увагу студентів на практичних аспектах тих теоретичних проблем,  які вивчаються у розрізі таких дисциплін як «Землеустрій» «Геодезія». Лекція-практика відбулася в творчій та дружній атмосфері, а  представлена інформація зацікавила студентів, які відчули важливість і перспективність обраної професії.

Фотозвіт лекції-практики можна переглянути за посиланням.

Волонтерський центр на базі КНУ 

Волонтерський центр на базі КНУ має потребу в СТУДЕНТСЬКІЙ ФІЗИЧНІЙ ДОПОМОЗІ

Отримано ВЕЛИКЕ ЗАМОВЛЕННЯ НА МАСКУВАЛЬНІ СІТКИ від військовослужбовців 17 танкової бригади та 129 окремої ТрО

Зараз в Центрі працюють 2 дорослих і 1 студент 😐

Війна не поряд з містом, але вона, на жаль, триває..

Чекаємо на кожного в ауд.257 головного корпусу університету з 10:00 до 17:00. Там постійно є ті, хто навчить, як стати корисним)

Завчасно дякуємо!

Телефон для довідок - +380679596440, Інна Миколаївна


МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ІЗ ПРЕДСТАВНИКОМ ВАРШАВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КРИШТОФОМ БАКУЛА

29 серпня робоча група кафедри Геодезії (Перегудов В.В., Паламар А.Ю., Новікова О.М., Намінат О.С.) та міжнародного відділу провела онлайн-зустріч із представником Варшавського політехнічного університету Криштофом Бакула (заступник декана). Учасники зустрічі презентували університет та кафедру геодезії, обговорили можливі шляхи співпраці. Результатом зустрічі стала пропозиція підписати «Лист про наміри» з подальшим підписанням Меморандуму про співпрацю між Варшавським політехнічним університетом та Криворізьким національним університетом. Також учасники зустрічі домовилися про спільні публікації та зустрічі на семінарах із колегами з Варшавської політехніки та наступні кроки подальшої співпраці. Фотозвіт онлайн-зустрічі можна переглянути за посиланням

НАВЧАЛЬНА (ГЕОДЕЗИЧНА) ПРАКТИКА

АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ ГЗУ 20

Цього року навчальна (геодезична) практика академічної групи ГЗУ 20 (3-й курс) проводиться в незвичному форматі. До роботи було залучено провідних фахівців галузі геодезії та землеустрою, що відповідають профілю підготовки фахівців спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Метою роботи є забезпечення високої якості підготовки фахівців на основі комплексного співробітництва кафедри геодезії із стейкхолдерами міста Кривого Рогу, шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, приладової бази, корпоративних ресурсів партнерів.

Саме тому роботодавці дочірнього підприємства «Укррудпром» були залучені до навчальної (геодезичної) практики академічної групи ГЗУ 20, під час якої здобувачі освіти з допомогою новітніх геодезичних приладів виконали наступний ряд робіт: 

-        трилатерацію;

-        полігонометрію 4 класу;

-        нівелювання 2 класу;

-        отримали досвіт опрацювання польових вимірювань в програмному комплексі AutoCAD.

Також основним завданням роботодавців було:

-        Надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до фахівців спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

-        Оцінка якості навчальних планів та освітніх програм.

-        Спільна реалізація і ресурсна підтримка освітніх програм, виробничих та наукових практик.

-        Участь у оцінці якості підготовки здобувачів освіти та випускників.

-        Постійних моніторинг якості підготовки фахівців.

 Фотозвіт навчальної (геодезичної) практики можна переглянути за посиланням.

👨‍🎓👩‍🎓 Випуск 2023

Ми пишаємося Вами ГЗУ 19🧡🧡🧡

Ось і відкрилися ще одні двері перед кваліфікаційними фахівцями геодезистів - землевпорядників будівельного факультету.

Нехай збувається все заплановане🧡, не сповільнюється професійне зростання. Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому.

Ви – майбутнє нашої країни. Миру🕊, оптимізму, натхнення, наполегливості, особистих перемог, реалізації амбітних планів.

Божого вам благословення, щедрої долі, вірних друзів, наснаги та невичерпної енергії, яку далі реалізувати на навчанні в магістратурі.

Дякуємо ЗСУ 💛 за можливість проведення святкової церемонії вручення дипломів.


СКЛАДАННЯ ЕКЗАМЕНУ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 193 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»

Сьогодні 16 червня 2023 року академічна група ГЗУ-19 успішно завершила своє навчання на першому (бакалаврському) рівні. Здобувачі освіти в повному обсязі виконали всі вимоги навчального плану і склали екзамен на здобуття ступеня вищої освіти (першого) бакалаврського рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». У дистанційному режимі мали можливість складати іспит один здобувач денної форми навчання - Кобець Іван.

Вітаємо наших бакалаврів з присвоєнням кваліфікації – бакалавр з геодезії та землеустрою і з найкращими побажаннями чекаємо на зарахування до магістратури. Більш детально можна ознайомитись за посиланням.

React Learning Course 

Шановні здобувачі!

Компанія EPAM пропонує безкоштовний курс React Learning Course для студентів Криворізького національного університету. Усі охочі можуть взяти участь та підвищити свій рівень знань у галузі веброзробки. Заняття планується розпочати з вересня 2023 року. Детальніше про особливості вивчення курсу Ви можете дізнатися у відео. Усіх бажаючих приєднатися до вивчення React Learning Course запрошуємо у групу, яку створено для вирішення організаційних питань: https://t.me/+Co6LHi1BAzJlZmMy 

СТИПЕНДІАЛЬНІ ПРОГРАМИ 

Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради пропонує ознайомитися з інформацією та умовами проведення конкурсів для студентів "Ми самі творимо своє майбутнє" та молодих викладачів та дослідників "Програма імені Фулбрайта". З детальною інформацією можна ознайомитися за посиланням

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

Практична підготовка – обов'язковий компонент освітньо-професійної підготовки, що має на меті інтегрування теоретичних знань та практичних умінь і навичок студентів в єдиному процесі формування майбутньої професійної діяльності.

Студенти 4 курсу ГЗУ 19 (спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій») відповідно до графіка освітнього процесу в період з 15.05.2023 по 11.06.2023р. проходять виробничу (геодезично-землевпорядну) практику на підприємствах міста Кривого Рогу, з якими були укладені договори про проведення практики. Повний звіт за посилання. 


Soft Skills 

На вебінарі здобувачів освіти спеціальності 193" Геодезія та землеустрій" було розглянуті наступні питання:

Розвиток Soft Skills допоможе підвищити конкурентоспроможність на ринку праці та вдосконалити навички взаємодії з іншими людьми.

КНУ FEST

Викладачі та студенти БФ, а саме кафедри геодезії представили чудову локацію на фестивалі КНУ FEST На чисельних локаціях багато хто відкрив для себе по-новому світ різноманітних наук. Вікторини, квести, змагання та інші активності не залишили байдужими нікого. Наша дружня родина зробила все, щоб учасники фестивалю цікаво та з користю провели час. Більш детально можна ознайомитись за посиланням.


248 РОКІВ ІЗ ДНЯ ЗАСНУВАННЯ НАШОГО МІТСА 

27 травня 2023 року виповнюється 248 років із дня заснування нашого міста 

Це свято об’єднує усіх, кому дорогий Кривий Ріг, його вулиці, будівлі, сквери, парки, його героїчне минуле і трудове сьогодення. 

Щоденна праця, знання і таланти мешканців - це досягнення, якими пишається місто! Разом ми розвиваємося, покращуємо його та прагнемо досягати європейського рівня.

Нехай нас завжди об’єднує любов і небайдужість до Кривого Рогу, адже саме спільними зусиллями кожного дня, кожного року ми маємо творити місто заради майбутнього наших дітей та з поваги до наших батьків.

Дякуємо, шановні кріворіжці за всі добрі справи, наміри та починання, спрямовані на розвиток перлини держави!

Від щирого серця вітаємо всіх із Днем міста! 

Нехай у кожній домівці панують мир і спокій, здійснюються всі заповітні мрії та сподівання. Хай наше місто завжди розвивається, а серед його жителів панують спільна злагода, взаємна повага та щира довіра! 


КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА» 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА»

26 травня 2023 року відбулася 20-та Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та суспільства".

В актовій залі нашого університету зібралося близько 250 наукових, науково-педагогічних працівників, представників влади, підприємств, установ, організацій.

На початку пленарного засідання за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України відзнаками Виконавчого комітету Криворізької міської ради були нагороджені 25 співробітників університету.

Серед 25 співробітників університету було нагороджено представниць кафедри геодезії: д.т.н., проф. кафедри геодезії Куліковську О.Є. та к.т.н., доц. кафедри геодезії Паламар А.Ю. Більш детально можна ознайомитись за посиланням. 


ДЕНЬ ПАМЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ     

Законом України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років» встановлено День пам’яті та примирення, який відзначається щороку 8 травня з метою вшанування пам’яті всіх жертв Другої світової війни 1939–1945 років. В цей день викладачі кафедри провели кураторські години, звіт щодо яких можна побачити за посиланням. 


ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ «Застосування БПЛА для розв'язання топографічних завдань»

Доброю традицією на кафедрі геодезії залишається проведення гостьових лекцій. Викладачі кафедри геодезії завжди запрошують на свої відкриті заняття стейкхолдерів міста Кривого Рогу, які для наших здобувачів освіти можуть показати майстер-клас за різними напрямками. Один із таких заходів було проведено 27 квітня за участі здобувачів освіти старших курсів. Майстер-клас було проведено на основі курсу «Технології цифрового знімання з БПЛА». Дякуємо ФОП Поліщук С.С. за тісну та плідну співпрацю з кафедрою геодезії. Повний звіт можна переглянути за посиланням, а також фотогалерея містить цікаві відео та звіти з майстер-класу.

ПРИВЕДЕННЯ ПРИЛАДУ ДО РОБОЧОГО СТАНУ

Майстер-клас пройшов в УкрРудпромі. Студенти гр. ГЗУ-20 змагалися в майстерності приведення інструменту в робочий стан. Хто вправніше, точніше та швидше зробить це  з лазерним нівеліром. Звіт за посиланням


ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЗІРОК

Незважаючи на той факт, що ракета Starship великого мрійника сьогодення Ілона Маска вибухнула через 4 хвилини після старту (20.04.2023), запуск ракети можна вважати великим кроком людства у космос. Ракету не планували саджати на Землю, її планували підірвати в космосі, але трохи пізніше. Головна ідея Ілона Маска, створити таку ракету, яку можна було б запускати три рази на день з однієї пускової площадки.  В першу чергу тестувалася не ракета, а саме пускова площадка. І вона витримала тестування.  Перші кроки завжди важкі.  Побажаємо Ілону Маску  успіху.

МАЙСТЕР – КЛАС «ОСНОВНІ КРОКИ ДО УСПІШНОЇ АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ»

Громадськими організаціями «Міжнародна академія освіти і науки» та «Національна академія наук вищої освіти України» 18 та 19 квітня 2023 року було проведено майстер-класи «Основні кроки до успішної акредитації освітньої програми», у якому прийняла участь доцент кафедри Альона Паламар. 

Звіт за посиланням.

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ  на тему «Нормативно-правова база проведення інвентаризації земель».

Доцент кафедри геодезії Паламар А.Ю. 14 квітня 2023 року провела відкриту лекцію з дисципліни «Основи інвентаризації нерухомості», яка проходила зі студентами ГЗУ 22м на тему «Нормативно-правова база проведення інвентаризації земель». Більш детально можна ознайомитись за посиланням.

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

У  суботу 08 квітня 2023 року в стінах університету (вул. В.Матусевича, 11) пройшов захід День відкритих дверей. У програмі заходу було багато важливої і корисної інформації про особливості вступної кампанії та спеціальностей університету, а також цікаві інтерактиви. Кафедра геодезії продемонструвала приладову базу та провела цікаві тренінги роботи з приладами. Консультації щодо вступу на спеціальність можна отримати за телефоном 0980349840 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Здобувачі вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» разом з викладачами кафедри геодезії прийняли участь у вебінарі з академічної доброчесності. Даний захід було організовано центром забезпечення якості освіти КНУ, який надав нашим здобувачам відповіді в питаннях дотримання засад та інструментів академічної доброчесності. Звіт можна переглянути за посиланням. Звіт можливо переглянути за посиланнямОтримайте навички стартапування на курсах від КНУ та КПІ ім. Сікорського: Реалізуйте свої ідеї та отримайте фінансування для майбутнього бізнесу 

КНУ разом з КПІ ім. Сікорського (Київ) проводить 3-х місячні курси зі стартапу для твого майбутнього бізнесу. Якщо в тебе є ідеї і ти маєш бажання їх реалізувати в свою майбутню справу життя, брати участь - безкоштовно і онлайн. В кінці курсу ваш стартап можуть обрати для реалізації в життя, + ви отримуєте сертифікат про проходження і фінансування на втілення стартапу. Також по завершенню цієї співпраці у нашого університету є можливість отримати грант на ремонт аудиторії саме для таких курсів, але вже офлайн. Якщо це когось зацікавило, будь ласка, надайте свої ПІБ і групу, якщо є питання, звертайтесь до @hdeto_v_777 

Міністерством молоді та спорту здійснюються обміни молоддю України та Литви. 

Мета обмінів молоддю – активізація співробітництва між українською талитовською молоддю задля розбудови дружніх взаємин між народами цих країн.

20 березня 2023 року Мінмолодьспортом оголошено прийом заявок на участь у конкурсі на реалізацію проектів у рамках здійснення обмінів молоддюиУкраїни та Литви у 2023 році https://bit.ly/40BXz9r, що триватимедо 20 квітня 2023 року. 

Нульова толерантність до насильства 

З 7 по 20 квітня 2023 року на міському рівні у межах проекту «Нульова толерантність до насильства» буде проводитися конкурс соціальної реклами «Ми-вільні, рівні, сильні!».

До участі у конкурсі запрошуються учні  9-11 класів, студенти та молодь.

Для потенційних учасників буде проведено інформаційну сесію в режимі онлайн 3 квітня 2023 року о 15.00.

Реєстрація для участі у сесії за посиланням:  https://docs.google.com/forms/d/1Cy4PgAEv2Rn4oGKlsBx2Ck0MFS7t3I1pur8umUpydKY/edit 


Вебінар від компанії StrikePlagiarism.com

Завідувачів випускових кафедр, системних адміністраторів Комісій з академічної етики кафедр і факультетів, наукових керівників кваліфікаційних робіт, а також здобувачів вищої освіти запрошуємо до участі у вебінарі від компанії StrikePlagiarism.com, що відбудеться 4 квітня 2023 року о 17:00.

Приєднатися до прямої трансляції вебінару можна за посиланням: https://www.youtube.com/@StrikePlagiarism

Слухачі вебінару дізнаються про те, як важливо бути оригінальним у своїх роботах та як перевірити їх на плагіат у системі StrikePlagiarism.com. 


Кафедра геодезії у співпраці з відомими підприємствами Кривого Рогу: студенти отримують унікальний досвід на практиці

Кафедра геодезії тісно співпрацює з підприємствами Кривого Рогу, які запрошують студентів на презентації приладової бази та програмного забезпечення. Студенти третього курсу відвідують різні організації нашого регіону. Особливу увагу в ході екскурсії, яка відбулася на дочірнє підприємство «Укррудпром», приділили специфіці діяльності самого підприємства. Студентам розповіли про всі тонкощі роботи організації, про етапи вимірювань щодо визначення величин зсуву бортів відвалу «Західний» Першотравневого кар’єру і про багато іншого.


«Ярмарок професій» 

Сьогодні, 27 березня 2023 року, в творчому центрі «ПК Металургів» розпочав свою роботу «Ярмарок професій» –  захід, завдяки якому майбутній вступник може ознайомитися зі спеціальностями, підготовка фахівців за якими здійснюється в Кривому Розі! Наш університет та коледжі представили свої локації якнайкраще! Цікаві інтерактиви не залишають байдужими нікого! Чекаємо на відвідувачів упродовж наступних чотирьох днів – до 31 березня 2023 року з 10:00 до 15:30. 

Важливо – консультації та поради надають члени приймальної комісії університету та представники студентської ради! 

Обирайте освіту в рідному місті! Будьте кращими з найкращим КНУ! 

Не знаєте, як спланувати наступний тиждень? 

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь в заходах, які будуть проводитися Криворізьким національним університетом упродовж весняних канікул, з 27 по 31 березня 2023 року за адресою: вул. В. Матусевича, 11.

Метою зустрічей є:

 знайомство гостей із особливостями галузей діяльності, за якими ведеться підготовка в університеті та у яких вони у майбутньому можуть себе реалізувати як висококваліфіковані фахівці;

 залучення до участі у цікавих вікторинах, квестах, екскурсіях та інших практико-орієнтованих івентах;

створення можливостей поринути у студентське життя тощо.

Переконані, що ці зустрічі будуть пізнавальними та корисними! 

Просимо попередньо узгоджувати з відповідальними особами дату та час візиту!  

ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ» 

До складу робочої групи входять наступні представники кафедри геодезії, староста групи ГЗУ – 22м, начальник відділу спеціальних маркшерсько-геодезичних досліджень та зовнішні стейкхолдери міста:

1. Паламар Альона Юріївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри геодезії Криворізького національного університету, гарант та керівник робочої групи.

2. Новікова Олена Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри геодезії Криворізького національного університету.

3. Намінат Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри геодезії Криворізького національного університету.

4. Грицаєнко Андрій Васильович, начальник "відділу спеціальних маркшерсько-геодезичних досліджень" дочірнього підприємства "УКРРУДПРОМ" асоціації  "Укррудпром".

5. Гладких Микита Дмитрович, студент групи ГЗУ 22 - м.

6. Дмитренко Олександр Петрович, начальник Криворізького відділу ДРФ ДП «Центр ДЗК»;

7. Болотніков Андрій Володимирович, директора КП «Академічний дім», кандидат технічних наук, член-кор. АГНУ.


Під час зустрічі з групою забезпечення, яка відбулася 15 лютого 2023 року ми обговорили результати анкетування здобувачів вищої освіти, випускників минулого року випуску та анкети роботодавців міста Кривого Рогу.

Всі зауваження, пропозиції та рекомендації були враховані при оновленні освітньо-професійної програми другого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво».


 Дякуємо нашим стейкхолдерам за плідну співпрацю.

НМТ-2023: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ 

3 квітня розпочнеться реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті.  Триватиме вона до травня. 

Український центр оцінювання якості освіти забезпечить її в безпаперовій формі. Аби  створити  персональні кабінети, вступникам потрібно буде скористатися спеціальним сервісом, розміщеним на нашому вебсайті. Ця функція  активується одночасно з початком реєстрації.  

Шановні викладачі та студенти!

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у XVI Всеукраїнській науково-практичній WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених 

«Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі» (КІСМ-2023), яка відбудеться 22 березня 2023 р. о 12:00 у онлайн форматі https://meet.google.com/vnu-gzgw-dfu.

Організатор конференції: кафедра комп’ютерних систем та мереж Криворізького національного університету.

Пленарні доповіді:

 Микита Шевців (EPAM). Використання Firebase при розробці мобільних додатків.

 Богдан Кікачеішвілі (IDAP Group). Шлях розробника.

 Владислав Радзієвський (MileStep LCC). (X + Y)² = успішна карʼєра.

 Данило Вєсєловський (Криворізький національний університет). Методи та засоби підвищення завадостійкості систем передавання даних у бездротових мережах.

 Денис Духов (AppsDelivered Inc). Ефективність використання методик Jira Agile у Atlassian Jira.

Радо чекаємо на Вас! 

НМТ–2023: КАЛЕНДАР ПРОВЕДЕННЯ 

Наказом Міністерства освіти і науки України затверджено календарний план організації та проведення у 2023 році національного мультипредметного тесту (НМТ). 

Тестування проходитиме у дві сесії:

 • основна: 5 червня – 23 червня;

 • додаткова: 11–24 липня.

Відповідно до наказу, реєстрація осіб для участі в основній сесії НМТ триватиме з 3 квітня до 3 травня 2023 року. 

Вельмишановні друзі! 

Працівники нашої бібліотеки запрошують всіх бажаючих взяти участь у заході "Україно, ти - моя молитва" до Всесвітнього Дня поезії.   

Дата: 21 березня 2023 року

Час: 15:00

Місце: ауд.312 головного корпусу КНУ

Гостям вечора буде створено умови для естетичного розвитку, прояву креативності, організації нових знайомств тощо.

Особливо чекаємо на тих, хто готовий публічно декламувати авторські вірші або твори інших поетів!

Також раді будемо отримати від членів університетської родини невеликі за обсягом відео, на яких ви декламуєте поезії 

 lib@knu.edu.ua

Telegram/Viber - 0976700049 

Вікторія Олександрівна Вигівська

Скористайтеся чудовою нагодою провести час в невимушеній, творчій та теплій атмосфері! 

Криворізька фундація майбутнього продовжує ділитись корисними посиланнями 

Їх партнери STEM is FEM  разом з Impact Force розпочинають проєкт BE BRAVE – STUDY! 180 дівчат віком від 14 до 21 років зможуть безкоштовно отримати ноутбуки для втілення своїх проєктів та навчальної діяльності. 

#КФМ  пропонує молоді взяти участь у проєкті. 

Умови прості - до 19 березня написати мотиваційний лист об’ємом до 2 сторінок А4 та зареєструватися за посиланням https://forms.gle/WmW9bS5XDWJtXPHp8 

Продовжуємо прийом наукових статей у збірники наукових праць «Вісник Криворізького національного університету» і «Гірничий вісник» http://journal.knu.edu.ua/, а також тези доповідей до матеріалів міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток промисловості у суспільства» http://www.knu.edu.ua/konferencii, яка відбудеться у травні 2023 року. 

Статті і тези доповідей приймаються видавництвом до 21 квітня 2023 року. 

Науково-дослідницька програма для студентів магістратури (1 року навчання) і аспірантів, зацікавлених в науковій роботі  

Університет Ватерлоо, провідний ЗВО Канади, пропонує науково-дослідницьку  програму цього літа. Програма охоплює дослідницькі напрямки інженерії, прикладної математики, та інші науково-технологічні напрямки.

Де: провідні науково-дослідницькі лабораторії  Університету Ватерлоо.

Коли: Травень - Серпень, 2023

Фінансування: програма оплачує авіапереліт, забезпечує житлом і харчуванням.

Як: подати заявку на сайті якомога швидше, до 31 березня 2023.

Відбір: заявки, які повністю відповідають вимогам програми будуть розглянуті і найбільш кваліфіковані кандидати будуть проходити співбесіду. Мова - англійська.

Деталі можна знайти на сайті програми за посиланням 

Відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1017, Міністерством молоді та спорту здійснюються Українсько-Польські обміни молоддю. 

Мета обмінів молоддю – активізація співробітництва між українською та польською молоддю задля розбудови дружніх взаємин між народами цих країн.

1 березня 2023 року Мінмолодьспортом оголошено прийом заявок на участь у конкурсі на реалізацію проектів у рамках здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю у 2023 році https://cutt.ly/g8WfDDT, що триватиме до 31 березня 2023 року.

Для отримання більш детальної інформації просимо звертатися до Відділу міжнародних зв’язків університету або за електронною адресою poliakovska@knu.edu.ua 

"Опитування про задоволення роботою кураторів: відгукніться про своє досвід співпраці! 

Криворізький національний університет досліджує задоволеність здобувачів освіти роботою куратора з метою виявити проблемні ситуації, усунути недоліки та надати дієву допомогу всім учасникам освітнього процесу.


Просимо Вас до 28 березня взяти участь в анонімному опитуванні «Куратор очима студентів». Ваша думка важлива для нас, оскільки результати опитування дозволять враховувати Ваші потреби й інтереси та допоможуть визначити основні напрями покращення умов для подальшого навчання.
Куратор 1 курсу - Намінат Олександр Сергійович
Куратор 3 курсу - Новікова Олена Миколаївна
Куратор 4 курсу - Паламар Альона Юріївна
Куратор 5 курсу- Сидоренко Віктор Дмитрович

Підтримуючи тісний взаємозв'язок з роботодавцями міста Кривого Рогу, здобувачі освіти в рамках вивчення дисципліни "Проектування основних геодезичних робіт" мають можливість відвідувати дочірнє підприємство "Укррудпром". 

Саме тому, ГЗУ 20 на протязі двох тижнів вивчають та аналізують роботу  з наступних питань:

-Завантаження з електронних тахеометрів та нівелірів сирих даних, з метою їх подальшої обробки;

-Імпорт та попередня обробка цих даних;

-Остаточне вирівнювання  планових і нівелірних мереж;

-Отримання необхідних відомостей координат та відміток;

-Отримання відомостей, які характеризують якість вимірювання. Кафедра геодезії дякує начальнику відділу маркшейдерсько-геодезичних досліджень Грицаєнку Андрію Васильовичу та розраховує на подальшу співпрацю 

В цей тяжкий і нелегкий час для всіх українців, в умовах військового стану, багато сімей вже постраждало від рук ворога. 

В зв'язку з цим ми хочемо потурбуватися про наступне покоління нашої держави і надати можливість юним українцям отримати безкоштовне навчання.

Давайте об єднаймося! Нехай кожен зробить свій вклад для побудови гідного майбутнього України.   

Запрошуємо студентів Криворізького національного університету взяти участь у соціальній програмі Scholarship. Адже майбутнє нашої країни не тільки в руках наших відважних військових, а й у ваших! 

Головний приз - гранти (стипендія) на сплату року навчання в українському ВНЗ. 

Наразі відкрито 3 номінації: 

18 000 грн. - посилання (запитання та роботи надсилати на пошту: lily@scholarship.events)

25 000 грн. - посилання (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@safetradebinaryoptions.com)

22 000 грн. - посилання (запитання та роботи надсилати на пошту: hello@greenforest.com.ua) 

Детальніше про освіту, навчальні заклади міста та спеціальності дізнайтесь під час онлайн-марафону «About.Освіта» у студентській версії 

Допоможемо абітурієнтам визначитись з майбутньою професією.  

Під час заходу ви отримаєте   

Відповіді на всі питання про  ВСТУП 2023,  

Інформацію про заклади освіти міста,  

Знайомство зі студентським життям з вуст студентів,  

Корисну інформацію від фахівців підприємства стосовно адаптації у новому колективі,  

Навички тайм-менеджменту.  

Дата заходу: 13.03-17.03 

Місце: онлайн, через платформу Microsoft Teams 

 Для кого? для школярів 8-11 класів та їх батьків (але якщо ви молодші, а вже цікаветесь профорієнтацією - долучайтесь також)

Реєстрація вже відкрита за посиланням 

Слідкуйте за новинами:

 Інстаграм 

 Телеграм 

 Фейсбук 

Щороку в Україні відзначають Шевченківські дні 9 і 10 березня, які припадають на роковини народження і смерті Тараса Шевченка. Цього року Україна відзначає 209-річницю з дня народження великого українського поета, письменника, художника, борця за незалежність нашої країни. 

З 06 по 10 березня бібліотека Криворізького національного університету проводить цикл заходів до щорічного вшанування пам’яті Тараса Шевченка, а саме: 

- відкриті перегляди літератури; 

- тематичні книжкові виставки; 

- бібліографічні огляди; 

- вікторини

Деталі за посиланням

Вебінар від Олени Тарасової, канд. психол. наук, доцента, керівника Центру забезпечення якості вищої освіти Криворізького національного університету 

📍 Під час зустрічі Ви ознайомитесь з:

✅ ознаками та наслідками конфлікту;

✅ видами конфліктів; 

✅ стратегіями поведінки особистості в конфлікті.

Коли: 09 березня 2023 року

О котрій: 14:00

Де: онлайн-платформа Zoom

☝️ Форма для реєстрації: https://forms.gle/5KD7qCDrLdJm8bg2A  

🙌 Чекаємо на зустріч з Вами!

🇺🇦 Все буде Україна! 

Вітаємо наш жіночий, дівочий, прекрасний, чарівний склад адміністрування, викладацький  і студентський склад зі святом! 

Ви - чарівні, коли займаєтеся справою, яка вас надихає. Ви - чудові, коли одягаєтеся в те, в чому комфортно вам. Ви - жіночні, навіть коли не відчуваєте цього. Українські жінки - приклад жіноцтва та відваги для усього жіночого населення нашої планети. 

Сьогодні день не про квіти і цукерки. 

Сьогодні день про подяку до жіночої справи, про хоробрість жінок, про сміливість та боротьбу за свої права. 

За декілька годин відбудеться онлайн лекція професора університету Дрекселя (Філадельфія, США), засновника та директора Інституту наноматеріалів Е. Дж. Дрекселя, доктора технічних наук Yury Gogotsi «How to Write a Great Research Paper and Get it Published». 

Початок о 17:00.

Спікер поділиться своїм досвідом написання статей, а також пояснить процес їх редагування та рецензування.

Підключитися на онлайн трансляцію ти зможеш, перейшовши за посиланням. У вікні лекції, що відкриється, натисни на вкладку Zoom Live. Слухай лекцію (в оригіналі чи синхронному перекладі на українську мову) та задавай спікеру питання. Будемо раді вас бачити. 

Нагадуємо, сьогодні після участі у живій трансляції лекції Yury Gogotsi «How to Write a Great Research Paper and Get it Published» (початок о 17.00) ти зможеш самостійно згенерувати сертифікат в особистому кабінеті UGF на сторінці лекції. Прослухати лекцію в живій трансляції потрібно мінімум до сесії "Питання-відповіді". Така опція буде доступна протягом 3-днів.

Детальна інструкція з отримання сертифікату у попередній публікації 

Щороку в Україні відзначають Шевченківські дні 9 і 10 березня, які припадають на роковини народження і смерті Тараса Шевченка. Цього року Україна відзначає 209-річницю з дня народження великого українського поета. 

З 06 по 10 березня бібліотека Криворізького національного університету проводить цикл заходів до щорічного вшанування пам’яті Тараса Шевченка, а саме: 

 -відкриті перегляди літератури; 

 -тематичні книжкові виставки; 

 -бібліографічні огляди; 

 -вікторини.

Таємниці Генія Шевченка

До мурашок: 6 відомих віршів

Шевченка, покладених на музику

27 найпопулярніших поезій Тараса Шевченка 

Для формування національної свідомості, шанобливого ставлення до успадкування духовних і культурних надбань українського народу Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» 9 березня 2023 року проводитиме літературний онлайн-марафон «Єднаймо душі словом Кобзаря!», присвячений пам’яті Тараса Шевченка. 

У заході беруть участь здобувачі освіти закладів вищої та фахової передвищої освіти, педагогічні та науково-педагогічні працівники. Програма марафону передбачає:

 декламування поезій Тараса Шевченка та про Тараса Шевченка;

 виконання творів Тараса Шевченка різними мовами;

 авторська поезія;

 читання уривків з прози Тараса Шевченка та про Тараса Шевченка;

 інсценізація (мініатюра) уривків з творів Тараса Шевченка.

Початок об 09:00 за посиланням. 

Привіт, спортсмени. Після невеликої паузи, ми знову проводимо захід з настільного тенісу. 

Виходячи з цього, хочемо запросити на дружній матч усіх студентів КНУ та просимо перейти за посиланням до чату, аби ми зрозуміли кількість людей.

https://t.me/+KYV0vsqPSORlNDIy

Коли? 4 березня, початок о 12:00

Де? Тенісна Зала КНУ

(головний корпус, ми зустрінемо тих, хто ще добре не орієнтується в КНУ)

Вхід: благодійний внесок на ЗСУ від 20 грн. 

До зустрічі, ваша студрада КНУ 

ЗВІТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЗУСТРІЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 193 Геодезія та землеустрій


Кожен, хто вступає до університету, довіряє обов’язковому компоненту освітньої програми підготовки фахівця тієї чи іншої спеціальності. Така база – основа для професійної підготовки студента. Але саме вільний вибір здобувачем вищої освіти освітніх компонентів є відкритою можливістю для формування його індивідуальної освітньої траєкторії.

Процедура вільного вибору дисциплін сприяє поглибленню Hard Skills («тверді навички», що допомагають освоїти певну професію ґрунтовніше), а також розвитку Soft Skills (міжособистісного спілкування, управління часом, уміння переконувати, креативності, роботи в команді тощо).

Під час онлайн-презентації вибіркових дисциплін, яка відбулася 27 лютого 2023 року, представники різних факультетів та кафедр Криворізького національного університету мали можливість представити студентам кафедри геодезії, спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» дисципліни з банку вибіркових дисциплін.

Так, доценти кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти КНУ О.В. Тарасова та К.В. Шурупова представили цикли психологічних («Конфліктологія у професійній діяльності», «Психологія ділових відносин», «Психологія управління») та правових дисциплін («Правознавство», «Сімейне право», «Соціологія», «Політологія»); професор кафедри ПСГО Т.В. Цимбал – дисципліни «Релігієзнавство» та «Логіка». Доцент кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти О.М. Кадол провів цікаву презентацію вибіркової  дисципліни «Історія Криворіжжя». Кафедра іноземних мов КНУ О.О. Поляковська – «Іноземна мова».

Представники кафедри екології – доцент Панова С.М. презентувала дисципліну «Екологія».

Особисто представники кафедри геодезії, а саме доценти Паламар А.Ю. та Новікова О.М. забезпечили інформаційну зустріч презентаціями дисциплін кафедри:

-          Землеустрій;

-          Містобудівний кадастр;

-          Сучасні проблеми землеустрою і кадастру.

 

Дякуємо усім, хто взяв участь у презентації, яка допоможе студентам кафедри геодезії обрати цікаві та корисні для свого професійного зростання дисципліни!

Перша студ-зима в КНу 

СтудЗима хоча і була холодна, але спогади залишила теплі 

Фотозвіт за посиланням 

Студентська осінь? 

Студентська весна?

Такого ще не було!

Студентська зима! 

25.02

15:00

Актова зала КНУ

вхід - благодійний збір на потреби ЗСУ

Приходь підтримати свій факультет 

24 лютого - річниця повномасштабного вторгнення росії в Україну. Говорять, відтоді в нас досі триває лютий... Увесь цей рік ми долали неймовірні виклики, згуртувалися і наближали перемогу як могли. 

Висловлюємо вдячність, передусім, захисникам та захисницям ЗСУ, волонтерам, всім тим, хто на своєму фронті робить усе можливе для того, щоб кожен українець міг дихати на повні груди! 

Дякуємо нашим співробітникам, здобувачам освіти, випускникам та стейкхолдерам за те, що в ці непрості часи ми морально не зламалися і продовжуємо бути гідними учасниками освітнього процесу!

Слава Україні! 

Героям Слава! 

14 серпня 1941 року нацисти встановили окупаційний режим у Кривому Розі, який тривав три роки. Місто було в окупації 922 дні. Бої за визволення Кривого Рогу почалися у жовтні 1943 року і точилися впродовж чотирьох місяців у ході проведення Нікопольсько-Криворізької операції. 22 лютого 1944 року місто звільнили. Під час боїв за визволення Кривого Рогу загинули понад 27 тисяч людей, понад 5 тисяч зникли безвісти.

На жаль, сьогодні ми змушені обороняти нашу землю і звільняти її від чергових окупантів. Ми маємо бути сильними, згуртованими, допомагати і вірити в ЗСУ! 

Історія свята, на жаль, має дуже трагічний початок. 21 лютого 1952 року у Бангладеші влада жорстоко придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони на використання в країні бенгальської мови. Відтоді цей день у Бангладеші став днем полеглих за рідну мову. Минуло багато років і у жовтні 1999 року на Тридцятій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було запроваджено Міжнародний День рідної мови як привід для роздумів та зосередження уваги на мовному питанні. Починаючи з 21 лютого 2000 року, цей день відзначають і в Україні.

Рідною мовою говорить серце й душа української землі. 

Не з примусу, а лише за покликом власного сумління та гідності плекаймо в душі любов до рідної мови! 

НАВЧАЛЬНА (ГЕОДЕЗИЧНА) ПРАКТИКА

АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ ГЗУ 20

Цього року навчальна (геодезична) практика академічної групи ГЗУ 20 (3-й курс) проводиться в незвичному форматі. До роботи було залучено провідних фахівців галузі геодезії та землеустрою, що відповідають профілю підготовки фахівців спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Метою роботи є забезпечення високої якості підготовки фахівців на основі комплексного співробітництва кафедри геодезії із стейкхолдерами міста Кривого Рогу, шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, приладової бази, корпоративних ресурсів партнерів.

Саме тому роботодавці дочірнього підприємства «Укррудпром» були залучені до навчальної (геодезичної) практики академічної групи ГЗУ 20, під час якої здобувачі освіти з допомогою новітніх геодезичних приладів виконали наступний ряд робіт:

-        трилатерацію та полігонометрію 4 класу;

-        тахеометричну і нівелірну зйомку;

-        отримали досвіт опрацювання польових вимірювань в програмному комплексі AutoCAD.

Також основним завданням роботодавців було:

-        Надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до фахівців спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

-        Оцінка якості навчальних планів та освітніх програм.

-        Спільна реалізація і ресурсна підтримка освітніх програм, виробничих та наукових практик.

-        Участь у оцінці якості підготовки здобувачів освіти та випускників.

-        Постійних моніторинг якості підготовки фахівців.

Фотозвіт з навчальної (геодезичної) практики можна переглянути за посиланням.