Лабораторії кафедри геодезії

відео про кафедру.MOV

Відео презентації найпотужнішого закладу освіти - Криворізького національного університету 

КНУ на сьогодні є одним із найбільших навчальних закладів України. Матеріально-технічна база університету відповідає загальним нормативним вимогам, що висуваються до вищих навчальних закладів. Основна задача адміністративно-господарської частини – забезпечення високого рівня проведення занять, науково-дослідних робіт, відпочинку і спортивно-оздоровчих заходів молоді та професорсько-викладацького складу університету, а також підтримка санітарного стану території площею 48,005 га, на якій розташовано комплекс будівлі. Університет має розвинену соціальну інфраструктуру. Весь комплекс університету – це складне велике господарство, розташоване в декількох районах міста.

На балансі університету знаходяться:

На базі КНУ приймає відвідувачів Науково-дослідний геолого-мінералогічний музей «Національне надбання України».

Спортивна база університету відповідає сучасним вимогам для проведення навчального процесу, спортивних тренувань і змагань серед студентів, викладачів і співробітників. Усі спортивні зали оснащені необхідним спортивним обладнанням, зокрема: гімнастичними стінками, гандбольними воротами, столами для настільного тенісу, баскетбольними щитами, волейбольними сітками. Одна зала повністю пристосована для тренувань та змагань з баскетболу.


КАФЕДРА ГЕОДЕЗІЇ


Загальна площа приміщень кафедри складає 620 м2; площа навчальних приміщень – 479 м2, для проведення лекцій обладнано дві аудиторії площею 150 м2, а також дев’ять спеціалізованих лабораторій на 250 посадкових місць. Загальна місткість навчальних приміщень кафедри складає 340 посадкових місць.

Матеріальна база кафедри дозволяє забезпечити належний рівень кваліфікаційної підготовки фахівців.

Аудиторний фонд кафедри налічує 9 аудиторій для лекційних, лабораторних і практичних занять.

Обладнання кабінетів та лабораторій суворо обліковане, зберігається у пристосованих приміщеннях.

Навчальні приміщення кафедри геодезії, в яких проводяться заняття студентів, знаходяться на шостому та сьомому поверхах навчального корпусу № 3. Всі аудиторії, лабораторії, кабінети обладнані централізованою системою освітлення. Опалення даного корпусу на сьогоднішній день відключене в зв’язку з дистанційним навчанням.

За останні п’ять років на кафедрі геодезії придбано за кошти університету сучасні оптичні теодоліти 3Т2КП, 3Т5КП, 4Т30П, нівеліри АТ-G2, АТ-G6, електронний тахеометр GTS-239, GPS-система HiPer+(L1), побудувач горизонтальних/вертикальних площин RL-VH-3D, ліцензійне програмне забезпечення Topcon Tools 

У лабораторіях кафедри геодезії виконуються роботи, пов’язані з перевірками та дослідженнями геодезичних приладів, вимірюванням кутів, визначенням елементів центрування та редуціювання, обробки фотограмметричних знімків на фотограмметричних приладах та рішення основних задач навчальних дисциплін, що викладаються.

Фото лабораторії 2-9

Фото аудиторії 6-4

Комп'ютерний клас 

 

Лабораторні та індивідуальні завдання студенти виконують у комп’ютерних класах корпусу № 2, які налічують 14 комп’ютерів. 

Фото Аудиторії № 6-7

Фото Аудиторії №6-2

Фото аудиторії 7-6

Під час виконання лабораторних робіт кожен студент має окреме робоче місце. Обладнання лабораторій і кабінетів, навчальні приміщення постійно підтримуються в належному стані.

З метою забезпечення економії енергоресурсів усі гуртожитки обладнані лічильниками електропостачання тепла, газу, холодної води. Чисельність студентів, що проживають у гуртожитках щорічно зростає, але всі бажаючі забезпечені місцями. 

Під час виконання лабораторних робіт кожен студент має окреме робоче місце. Обладнання кабінетів та лабораторій суворо обліковані, зберігаються у пристосованих приміщеннях, які підключені до централізованої системи охорони.

Парк персональних комп’ютерів постійно оновлюється і поповнюється новими моделями, які використовуються в навчальному процесі на всіх кафедрах. На сьогоднішній день в університеті обладнано всі комп’ютерні класи, в яких встановлено 1242 ПЕОМ. Крім використання комп’ютерної техніки з відповідними програмним забезпеченням застосовуються традиційні технічні засоби навчання у вигляді проекційної та звуковідтворюючої техніки. Функціонує мультимедійний клас, який дає змогу навчати студентів іноземним мовам за допомогою сучасних навчальних пакетів. 

Забезпеченість приміщеннями для науково-педагогічного персоналу відповідає загальними вимогам. Усі приміщення, що використовуються є власністю університету.

Згідно з Законом України «Про охорону праці» в університеті проводиться робота щодо створення санітарно-гігієнічних та безпечних умов праці і навчання; розроблені і затверджені заходи щодо покращення охорони праці, попередження виробничого травматизму та створення безпечних умов праці.

На окрему увагу заслуговує наш склад, аудиторія 6-1.

 Угода про співпрацю

 Акт прийому-передачі