Бакалаврат

Нормативні дисципліни
Цикл загальної підготовки

Розробник: Афанасьєва М.Г

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

2. Геологія і геоморфологія

Викладач:

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

3. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Викладач:

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

4. Іноземна мова

Викладач:

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

5. Інформатика

Викладач:

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

6. Історія України та української культури

Викладач:

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

7. Основи екології

Викладач:

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

8.Українська мова

Викладач:

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

9.Фізичне виховання та основи здорового способу життя

Викладач:

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

10. Фізика

Викладач:

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

11. Філософія

Викладач:

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

Цикл професійної  підготовки

1. Кваліфікаційна робота

2. Вища геодезія

Розробник: Новікова О.М

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

3. Геодезичні прилади

Викладач: Намінат О.С

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

4. Геодезія 

Викладач: Куліковська О.Є

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

5. Геодезія (КП)

Викладач:

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

6. ОК17 Геоінформаційні системи і бази даних

Розробник: Новікова О.М

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

7. Публічний захист квалівікаційної роботи

Розробник: Новікова О.М

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

8. Земельне право

Розробник: Новікова О.М

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

9. ОК20 Картографія

Розробник: Новікова О

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

10. Математична обробка геодезичних вимірів

Викладач:

Робочая програма

Силабус

Методичні вказівки 

11. Основи землевпорядкуванян і кадастру

Викладач:

Робочая програма

Силабус

Методичні вказівки 

18. Радіоелектроніка

Викладач:

Робочая програма

Силабус

Методичні вказівки 

19. Раціональне використаннята охорона земель

Викладач:

Робочая програма

Силабус

Методичні вказівки 

20. Топографічне креслення та комп'ютернаграфіка

Викладач:

Робочая програма

Силабус

Методичні вказівки 

21. Фотограметрія та дистанційне зондування

Викладач:

Робочая програма

Силабус

Методичні вказівки 

Вибіркові навчальні дисципліни

ВБ1.1. Ділова іноземна мова

ВБ1.2. Іноземна мова за професійним спрамуванням 

Викладач:

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки

ВБ2.1. Землеустрій

Викладач: Паламар А. Ю

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки

ВБ2.2. Містобудівний кадастр

Викладач: Паламар А.Ю

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки

ВБ3.1. Сучасні проблеми землеутсрою і кадастру

Викладач: Паламар А.Ю

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки

ВБ3.2. Топографо-геодезичне забезпечення земельнокадастрових робіт

Викладач: Куліковска О.Є

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки

ВБ4.1. Математичні методи і моделі

Розробник: Новікова О.М

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

ВБ6.2. Управління розвитком територій

Викладач: Паламар А.Ю

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

ВБ10.1 Геодезична астрономія та супутникова геодезія

Викладач: Новікова О.М

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

ВБ14.2. Територіальне прогнозування та планування

Викладач: Паламар А.Ю

Роюоча програма

Конспект лецій

Методичні вказівки