Магістратура

Нормативні дисципліни

Цикл загальної підготовки

2. Інформаційні та геоінформаційні системи в геодезичному виробництві та наукових дослідженнях

Викладач:

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

3. Кваліфікаційна робота

Викладач:

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

4. Геодезичні референцні системи

Викладач:

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

5. Методика викладання технічних дисциплін

Викладач:

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

6. Методологія та методика наукових досліджень

Викладач:

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

7. Оцінка та ринок землі і нерухомості

Викладач:

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

8. Правові основи геодезії і картографії

Викладач:

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

9. Практика кваліфікаційна

Викладач: Сидоренко В.Д.

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

10. Системи збереження та захисту кадастрової інформації

Викладач: 

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

11. Сучасні проблеми землеустрою і кадастру

Укладач: Сидоренко В.Д

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

12. Цивільний захист та охорона праці в галузі

Вибіркові навчальні дисципліни

Цикл професійної підготовки

ВБ1.2 Геоінормаційні системи в управлінні територіями

Викладач: 

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

ВБ2.1 Технічні основи геоінформаційних систем міста

Викладач: 

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки 

ВБ5.2  Моніторинг та охорона земаль

Викладач: 

Робоча програма

Силабус

Методичні вказівки