Стейкхолдери

ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»

До складу робочої групи входять наступні представники кафедри геодезії, староста групи ГЗУ – 22м, начальник відділу спеціальних маркшерсько-геодезичних досліджень та зовнішні стейкхолдери міста:

1. Паламар Альона Юріївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри геодезії Криворізького національного університету, гарант та керівник робочої групи.

2. Новікова Олена Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри геодезії Криворізького національного університету.

3. Намінат Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри геодезії Криворізького національного університету.

4. Грицаєнко Андрій Васильович, начальник "відділу спеціальних маркшерсько-геодезичних досліджень" дочірнього підприємства "УКРРУДПРОМ" асоціації  "Укррудпром".

5. Гладких Микита Дмитрович, студент групи ГЗУ 22 - м.

6. Дмитренко Олександр Петрович, начальник Криворізького відділу ДРФ ДП «Центр ДЗК»;

7. Болотніков Андрій Володимирович, директора КП «Академічний дім», кандидат технічних наук, член-кор. АГНУ.


Під час зустрічі з групою забезпечення, яка відбулася 15 лютого 2023 року ми обговорили результати анкетування здобувачів вищої освіти, випускників минулого року випуску та анкети роботодавців міста Кривого Рогу.

Всі зауваження, пропозиції та рекомендації були враховані при оновленні освітньо-професійної програми другого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво».


 Дякуємо нашим стейкхолдерам за плідну співпрацю.