Наукова робота студентів

На кафедрі геодезії працює ряд постійнодіючих наукових студентських гуртків. Кожен рік зацікавлені у науці та дослідженнях студенти із задоволенням приєднуються до них

Перелік діючих гуртків затверджено на засіданні кафедри геодезії (протокол № 2 від 16.09.2020)

Дію переліку гуртків продовжено (протокол №1 від 25.08.2022), додаток містить перелік конференцій співробітників кафедри геодезії спільно з аспірантами, магістрами і студентами.

Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції розвитку геодезії, землеустрою та природокористування" 07-09 липня 2023 року м. Одеса 


Керівник гуртка: к.т.н., доц. Паламар Альона Юріївна 

Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та суспільства»


Керівник гуртка: канд. техн. наук, доц  Паламар Альона Юріївна

Тези - 2023 - доповн. 13.06.23.pdf.pdf
ст 47.pdf

Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та суспільства»


Керівник гуртка: канд. техн. наук, доц  Паламар Альона Юріївна

Тези - 2023 - доповн. 13.06.23.pdf.pdf
ст 44.pdf

Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та суспільства»


Керівник гуртка: канд. техн. наук, доц  Паламар Альона Юріївна

Тези - 2023 - доповн. 13.06.23.pdf.pdf
ст.36.pdf

Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та суспільства»


Керівник гуртка: канд. техн. наук, доц  Паламар Альона Юріївна

Тези - 2023 - доповн. 13.06.23.pdf.pdf
ст 30.pdf

Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та суспільства»


Керівник гуртка: канд. техн. наук, доц  Паламар Альона Юріївна

Тези - 2023 - доповн. 13.06.23.pdf.pdf
для сайта номер 1.pdf

Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та суспільства»


Керівник гуртка: канд. техн. наук, доц  Паламар Альона Юріївна

Тези - 2023 - доповн. 13.06.23.pdf.pdf
Тези - 2023 - доповн. 13.06.23.pdf (1).pdf

Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та суспільства»


Керівник гуртка: д-р техн.наук, проф. Сидоренко Віктор Дмитрович 

Тези - 2023 - доповн. 13.06.23.pdf.pdf
СТ 17.pdf

Я + ТИ = ГЕОДЕЗІЯ

Керівник гуртка: професор кафедри геодезії, д.т.н.,  Куліковська Ольга Євгенівна.

Telegram (1).pdf
Telegram (2).pdf

Операторська служба GNSS мереж України

XII Міжнародна науково-практина конференція "IMPACT OF MODERNITY ON SCIENCE AND PRACTICE", 13-14 квітня 2020р., Едмонтон, Канада

Керівники гуртка: к.т.н., доцент Новікова Олена Миколаївна; к.т.н., доцент Паламар Альона Юріївна.

Telegram.pdf
Telegram (2).pdf

Новікова О., Паламар А., Петьков С. Операторська служба GNSS мереж України // Impact of modernity on science and practice. XII international scientific and practical conference. Edmonton, Canada 2020. pp. 514-520. URL: http://isg-konf.com. Індексується у міжнародній наукометричній базі Google Academy, Index Copernicus.

Векторний графік як метод аналізу деформацій дамб хвостосховищ на прикладі хвостосховища ПАТ ПівнГЗК

ПРОБЛЕМИ ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА МЕХАНІЗАЦІЇ В ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОМУ КОМПЛЕКСІ 27-29 квітня  2021 р. Україна,  Кривий Ріг

Керівники гуртка: к.т.н., доцент Новікова О.М.; к.т.н., доцент Паламар А.Ю.

Сертифікат Паламар А.Ю.pdf
Сертифікат Новікова О.М.pdf
Сертифікат Барна А.pdf
Telegram (3).pdf
Telegram (4).pdf

Новікова О. М., Паламар А.Ю., Барна А.А., Векторний графік як метод аналізу деформацій дамб хвостосховищ на прикладі хвостосховища ПАТ ПівнГЗК // International Scientific and Technical Conference of Young Scientists and Students. The problems of applied mechanics, energy saving and mechanization in the mining and metallurgical complex April 27-29, ‒ 54, 2021 Kryvyi Rih (Ukraine).

THE CHANGE OF COORDINATE SYSTEM VERSUS THE AREA OF PARCELS 

Керівники гуртка: к.т.н., доцент Новікова О.М.; к.т.н., доцент Паламар А.Ю.

6979-Article Text-37305-2-10-20200406.pdf

Iryna Yeropunova. The Change of Coordinate System versus the Area of Parcels / Elena Novikova, Iryna Yeropunova, Alena Palamar // Geodesy and Cartography (Vilnius Gediminas Technical University). - Vol. 46, Issue 1, 2020, рр. 26-33. 

DOI: 10.3846/gac.2020.6979

TRANSFORMATION PARAMETERS BETWEEN UCS-2000 AND WGS-84 

Керівники гуртка: к.т.н., доцент Новікова О.М.; к.т.н., доцент Паламар А.Ю.

1830-Article Text-7327-3-10-20180808.pdf

Alena Palamar. Transformation Parameters between UCS-2000 and WGS-84 / Elena Novikova, Alena Palamar, Svetlana Makhonko, Alexander Barna, Olga Privalova // Geodesy and Cartography (Vilnius Gediminas Technical University). - Vol. 44, Issue 2, 2018, pp. 50–54. DOI: https://doi.org/10.3846/gac.2018.1830 (Scopus). 

THE DUAL CHOICE OF GEODETIC HORIZONTAL REFERENCE SYSTEMS FOR UKRAINE 

Керівники гуртка: к.т.н., доцент Новікова О.М.; к.т.н., доцент Паламар А.Ю.

1-s2.0-S1674984722000891-main.pdf

The dual choice of geodetic horizontal reference systems for Ukraine

E Novikova, A Palamar, R Lopunov

Geodesy and Geodynamics https://doi.org/10.1016/j.geog.2022.11.001

ACCURACY OF FORMULAS FOR CALCULATING DYNAMIC HEIGHTS 

Керівники гуртка: к.т.н., доцент Новікова О.М.; к.т.н., доцент Паламар А.Ю.

Novikova E. Accuracy of formulas for calculating dynamic heights.pdf
1680205979760892.pptx

Novikova E. Accuracy of formulas for calculating dynamic heights / E. Novikova, A. Palamar, I. Yeropunova // GeoTerrace-2020 : proceedings of the International conference of young professionals, December 7–9, 2020, Lviv, Ukraine. – Vol. 2020. – P.1–5. – DOI: 10.3997/2214-4609.20205738. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20205738 

ПАРАМЕТРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЕЛЬМЕРТА МІЖ СИСТЕМАМИ КООРДИНАТ УСК-2000 ТА WGS-84 

Керівник гуртка: к.т.н., доц. Новікова Олена Миколаївна 

Наукова робота.pptx

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗМІНИ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ 

Керівник гуртка: к.т.н., доц. Паламар Альона Юріївна 

УРАХУВАННЯ РЕФРАКЦІЇ В МОДЕЛІ НЕБЕСНОЇ СФЕРИ STELLARIUM 

Керівники гуртка: к.т.н., доц. Новікова Олена Миколаївна;

                                к.т.н. доц. Мазикіна Ольга Борисівна

ОСОБЛИВОСТІ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ОБЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

Керівники гуртка: к.т.н., доц. Паламар Альона Юріївна;

                                  к.т.н., доц. Новікова Олена МиколаївнаTelegram (8).pdf

Особливості відведення земель для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини/ А.Ю. Паламар, О.М. Новікова, О.О. Дзюба // Розвиток промисловості та суспільства: матер. Міжнар. наук.-техн. конф. (03-07 жовтня 2022 р.): тези доп. – Кривий Ріг. – 2022. – С. 32. 

ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Керівники гуртка: к.т.н., доц. Паламар Альона Юріївна;

асистент Хлиповка Євгеній Геннадійович

Telegram (9).pdf

Планування та організація раціонального землекористування в сучасних умовах/ А.Ю. Паламар, Є.Г. Хлиповка, О.О. Киричик // Розвиток промисловості та суспільства: матер. Міжнар. наук.-техн. конф. (03-07 жовтня 2022 р.): тези доп. – Кривий Ріг. – 2022. – С. 33. 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ПЕРЕХОДУ ВІД ТРАДИЦІЙНОЇ НЕГЕОЦЕНТРИЧНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ ДО СУЧАСНОЇ ГЕОЦЕНТРИЧНОЇ 

Керівники гуртка: к.т.н., доц. Паламар Альона Юріївна;

к.т.н., доц. Новікова Олена Миколаївна

Telegram (10).pdf

Аналіз результатів, які виникають під час переходу від традиційної негеоцентричної системи координат до сучасної геоцентричної / А.Ю. Паламар, О.М. Новікова, Р.С. Лопунов // Розвиток промисловості та суспільства: матер. Міжнар. наук.-техн. конф. (03-07 жовтня 2022 р.): тези доп. – Кривий Ріг. – 2022. – С. 34. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

Керівник гуртка: к.т.н., доц. Паламар Альона Юріївна; 

Telegram (11).pdf

Організація територій автомобільних доріг за межами населеного пункту/ А.Ю. Паламар, Д.А. Соболь // Розвиток промисловості та суспільства: матер. Міжнар. наук.-техн. конф. (03-07 жовтня 2022 р.): тези доп. – Кривий Ріг. – 2022. – С. 35. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ НА ПРИКЛАДІ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ 

Керівники гуртка: к.т.н., доц. Паламар Альона Юріївна;

д.т.н., проф. Сидоренко В.Д.

Telegram (12).pdf

Організація територій природно-заповідного фонду на прикладі ландшафтного заказника місцевого значення / А.Ю. Паламар, В.Д. Сидоренко, С.Т. Цибулевський // Розвиток промисловості та суспільства: матер. Міжнар. наук.-техн. конф. (03-07 жовтня 2022 р.): тези доп. – Кривий Ріг. – 2022. – С. 36.